31.5K

就业证明(模板)

2020年7月15日   点击人次:2639   

                      

 资格审查编号(填写后四位数):

 

 

 

 

 

 

在职(工作)证明

 

 

  兹有        同志,性别    ,身份证号:                 ,其已被我单位聘用,现从事                工作,情况属实。

   特此证明

 

 

            单位名称(公章)                      

                                          

 

 

附:单位信息

单位名称(全称):                      

  单位统一社会信用代码:                 

  单位地址:××省××市××(区)县              

单位联系人:

单位联系人职务:

  单位联系电话(手机/座机):